De moderne accountant doet het beter

Exact, een onderneming die software ontwikkelt ter ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf, heeft laten onderzoeken hoe bedrijven tegenover de diensten van de accountant staan. Het onderzoek werd gedaan onder 2500 ondernemers uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten. Uit het onderzoek is gebleken dat 65 procent van deze ondernemers van mening is dat accountants over onvoldoende branchekennis beschikken. Er moet dus nog steeds wel het een en ander gebeuren om het imago van de accountant weer op te poetsen.

Vroeger was het anders

De accountant van een decennia geleden was deskundig op het gebied van bedrijfseconomie, de administratieve organisatie, controleleer en diende op de hoogte te zijn van actuele informatie van het belastingrecht. Een accountant kon overal zijn werk doen, want hij hoefde alleen de financiële gegevens en informatie te verzamelen om de jaarrekening te controleren om daar vervolgens een accountantsverklaring voor af te geven. Het onderhouden van een goede relatie met de directie van de onderneming was zo’n beetje de enige vereiste sociale vaardigheid. Een accountant werd niet verantwoordelijk gehouden voor het ontdekken van onrechtmatige financiële praktijken.

Met de tijd mee

Dat een boekhouder met de tijd mee moet gaan, beseffen ze maar al te goed bij Administratie- en adviesburo Brockbernd. Met een grotere betrokkenheid hebben zij de aandacht van ondernemers en een grotere klantenkring verworven, ook bij de grotere bedrijven. De boekhouder van vandaag is niet alleen expert op financieel gebied maar wordt ook beoordeeld op betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Sociale vaardigheden zijn heel belangrijk. Interpreteren van cijfers is belangrijker dan rekensommetjes maken. Hij moet flexibel en van alle markten thuis zijn en bij voorkeur beschikken over specialistische kennis met betrekking tot bepaalde branches. 

Accountant met specialisaties

De accountant van vandaag heeft zich gespecialiseerd in bepaalde sectoren van het bedrijfsleven of de overheid om voldoende kennis van de branche te hebben om op hoog niveau met het bedrijf mee te kunnen denken en strategie te bepalen. Hij is dienstverlener en kan goed luisteren naar de wensen en verwachtingen van de ondernemer en kan deze met raad en daad bijstaan om een juiste koers uit te zetten. Hij kan de ondernemer de juiste adviezen geven en daar waar nodig de ondernemer doorverwijzen naar specialisten die meer deskundig zijn op bepaalde gebieden (die buiten de expertise van de accountant vallen). De accountant van vandaag durft zich kritisch op te stellen en voelt zich verantwoordelijk om frauderisico’s te bestuderen en ook om malversaties op te sporen.

Uitkomst onderzoek Exact: meer branchekennis

Lees meer over de resultaten uit het onderzoek van Exact in dit artikel dat op 11 januari jl. verscheen op de website van Accountancy van morgen.

De moderne accountant doet het beter

1,001 thoughts on “De moderne accountant doet het beter