De moderne accountant doet het beter

De moderne accountant doet het beter

Exact, een onderneming die software ontwikkelt ter ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf, heeft laten onderzoeken hoe bedrijven tegenover de diensten van de accountant staan. Het onderzoek werd gedaan onder 2500 ondernemers uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten. Uit het onderzoek is gebleken dat 65 procent van deze ondernemers van mening is dat accountants over onvoldoende branchekennis beschikken. Er moet dus nog steeds wel het een en ander gebeuren om het imago van de accountant weer op te poetsen.

Vroeger was het anders

De accountant van een decennia geleden was deskundig op het gebied van bedrijfseconomie, de administratieve organisatie, controleleer en diende op de hoogte te zijn van actuele informatie van het belastingrecht. Een accountant kon overal zijn werk doen, want hij hoefde alleen de financiële gegevens en informatie te verzamelen om de jaarrekening te controleren om daar vervolgens een accountantsverklaring voor af te geven. Het onderhouden van een goede relatie met de directie van de onderneming was zo’n beetje de enige vereiste sociale vaardigheid. Een accountant werd niet verantwoordelijk gehouden voor het ontdekken van onrechtmatige financiële praktijken.

Met de tijd mee

Dat een boekhouder met de tijd mee moet gaan, beseffen ze maar al te goed bij Administratie- en adviesburo Brockbernd. Met een grotere betrokkenheid hebben zij de aandacht van ondernemers en een grotere klantenkring verworven, ook bij de grotere bedrijven. De boekhouder van vandaag is niet alleen expert op financieel gebied maar wordt ook beoordeeld op betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Sociale vaardigheden zijn heel belangrijk. Interpreteren van cijfers is belangrijker dan rekensommetjes maken. Hij moet flexibel en van alle markten thuis zijn en bij voorkeur beschikken over specialistische kennis met betrekking tot bepaalde branches. 

Accountant met specialisaties

De accountant van vandaag heeft zich gespecialiseerd in bepaalde sectoren van het bedrijfsleven of de overheid om voldoende kennis van de branche te hebben om op hoog niveau met het bedrijf mee te kunnen denken en strategie te bepalen. Hij is dienstverlener en kan goed luisteren naar de wensen en verwachtingen van de ondernemer en kan deze met raad en daad bijstaan om een juiste koers uit te zetten. Hij kan de ondernemer de juiste adviezen geven en daar waar nodig de ondernemer doorverwijzen naar specialisten die meer deskundig zijn op bepaalde gebieden (die buiten de expertise van de accountant vallen). De accountant van vandaag durft zich kritisch op te stellen en voelt zich verantwoordelijk om frauderisico’s te bestuderen en ook om malversaties op te sporen.

Uitkomst onderzoek Exact: meer branchekennis

Lees meer over de resultaten uit het onderzoek van Exact in dit artikel dat op 11 januari jl. verscheen op de website van Accountancy van morgen.

De technologie in onze wijk: De wereld van programmeurs en developers

technologie-in-onze-wijk

De technologie in onze wijk: De wereld van programmeurs en developers

Als er iets is wat een gegeven is, dan is het dat techniek altijd in beweging is. Verbetering en innovatie blijven tot in het oneindige doorgaan. Ben je op zoek naar een java developer zoals bij Personal Programmer, of wil je een opleiding of carrière waar je altijd zeker van werk wilt zijn, dan zit je in de wereld van programmeurs en developers altijd goed. Er is zelfs zo’n grote vraag naar goede programmeurs en developers, dat er in Nederland een tekort aan goede krachten aan het ontstaan is. Kennis en ervaring wordt dan ook al over de grens gezocht. Kennis en kwaliteit waar er in ons land een tekort in aan het ontstaan is, wordt op slimme wijze door buitenlandse programmeurs en developers opgevangen.

Wat doen programmeurs en developers

Programmeurs en developers schrijven en ontwikkelen software voor gebruikers als bedrijven en particuliere eindgebruikers. Elk stukje software is geschreven in een speciale programmertaal. Een programmeertaal geeft een reeks opdrachten weer die de computer moet uitvoeren. Bekende programmeertalen zijn PHP, C++, HTML, Java en SQL.

Ontwikkeling van programmeren

Tegenwoordig maken veel van onze apparaten gebruik van software waar een programmeur of developer een programma voor moet schrijven. Ook de modernere auto’s maken gebruik van software wanneer ze een boordcomputer hebben. In 2015 kondigde Tesla een software-update aan die de auto zichzelf zou kunnen laten besturen op autosnelwegen. Je zult begrijpen dat het schrijven van een programma, zeker voor dit soort opdrachten, een hele verantwoordelijkheid met zich mee brengt. Kennis van zaken is dan uiteraard van groot belang. Over het algemeen zijn dergelijke projecten zo groot dat er complete teams aan een ontwikkeling van een softwareprogramma werken.

Hoe word je programmeur of developer

Op elk niveau is er een opleiding te vinden die jou opleidt om toe te kunnen treden tot de wereld van programmeur en developer. Opleidingen zijn te vinden op MBO-, HBO- en universitair niveau. Vaak is werken en leren een goede combinatie. Waar je als toekomstig programmeur rekening mee moet houden, is dat je nooit uitgeleerd bent. Eerder is genoemd dat techniek continu in beweging en in ontwikkeling is. Gevolg hiervan is dat je altijd moet blijven leren om je vakkennis bij de tijd te houden. Een programmeur of developer kan zelfstandige opdrachten krijgen, maar het is ook heel gebruikelijk om opdrachten op projectbasis te krijgen. Soms werkt een compleet bedrijf aan een opdracht. Een ding is zeker: een beroep als programmeur of developer is nooit eentonig.